Instruktioner/ bruksanvisningar

Här används med fördel plast som ett tåligare material än papper när funktionen eller användningsmiljön så kräver. T.ex. kan man tänka sig en bruksanvisning som ska användas i industrimiljö och tåla smuts, avtorkning och t.o.m. tvättning. Diverse material är tänkbara, både direkttryck och plastinbakade beroende på hur produkterna ska användas. Bl.a. tillverkar vi varningsskyltar till ITT Flygts pumpar som appliceras på pumpen vid leverans.